Några ord om Norlander Produktionsutveckling AB

Vi har lång erfarenhet från industriproduktion, produktionsutveckling och produktutveckling. Vi kan vara den sammanhållande länken i nya projekt; att från idéskiss ta fram lämplig produktionsmetod, hitta lämplig leverantör och leverera en färdig komponent. Vi kan också bidra med kompetens inom er egen produktion.

Vi kan hjälpa dig med följande behov

 • Produktionsoptimering genom LEAN metoder
 • Projektledning inom utveckling och produktion
 • Hitta lämpliga leverantörer i Asien för någon delkomponent i er produkt
 • Certifieringsstöd vid införande av ISO 9001
 • Management, ledarskap inom produktion
 • It-tjänster genom IT-Works

Historia

Företaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Falun, Dalarna. Vi har under åren erbjudit konsulttjänster inom produktion och inköp av komponenter i Asien. Vi har samlat på oss ett brett kontaktnät med leverantörer inom flera olika sektorer. 2012 öppnade vi ett kontor i Peking för att ha en närmare kontakt med våra asiatiska leverantörer för att säkerställa kvalitet och leveranstider. Vi har även börjat erbjuda konsulttjänster inom IT genom IT-Works. 

 • Vi har mer än 35 års erfarenhet av produktion.
 • Vi har 8 års erfarenhet av affärer i Asien, framförallt Kina och Taiwan. Vi besitter kunskaper i den lokal kulturen och språket.
 • Vi har 10 års erfarenhet från IT relaterade tjänster.

Kunder – Branscher:

 • Stålverk
 • Pappersbruk
 • Underleverantörer i verkstadsbranschen
 • Byggelement i stål, stålkonstruktioner
 • Leverantörer till gruvindustrin
 • Företag inom elkraftöverföring och applikationer till detta
 • Tillverkare av skyltar och märkning
 • Leverantörer av produkter för bostadsanpassning
 • Plasttillverkare (Formsprutare)
 • Leverantörer av manöverdon och styrutrustning till ventiler
 • Företag i järnvägsbranschen
 • Leverantörer av slitdelar i hårdmetall