Leverantörer och Produktion i Kina & Taiwan

Genom vårt befintliga nätverk av tillverkare i Kina och Taiwan kan vi hantera ett brett spektrum av produkter genom hela produktionsprocessen. Vi tillhandahåller stöd och hjälp vid förverkligande av en produktidé.

Inga Mellanhänder – Strikt Kontroll

Vi har direktkontakt med fabrikerna som vi samarbetar med och tack vare vår svenska personal på plats i Kina håller vi strikt kontroll över våra leverantörer. Vi gör kontinuerliga kvalitetsinspektioner och fabriksvalideringar för att bibehålla en stabil hög kvalitet och klara snabba leveranstider.

Nya Produkter – Nya Leverantörer

Vi letar hela tiden efter pålitliga leverantörer som kan tillfredsställa våra kunders behov. Om en kund är i behov av produkter som vi för tillfället inte levererar lägger vi gärna ner tid på att hitta lämpliga leverantörer för just denna produkt. Vi gör oftast minst ett besök hos nya leverantörer innan vi startar ett samarbete.

God Kommunikation – Ständigt Uppdaterad

Under produktionsprocessen skickar vi regelbundna uppdateringar till kunden. Vanligtvis innehåller dessa uppdateringar bilder, framstegsrapport och ett preliminärt leveransdatum. Detta gör att vi i ett tidigt stadie kan upptäcka fel, planera för frakten och samtidigt hålla ett vakande öga över produktionsprocessen.

Projektupplägg

Förstudie av kundens underlag
Offert på underlag
Produktanpassning/Produktutveckling
Offert på Produkt
Leverans av Utfallsprover
Godkännande av prover
Serieproduktion
Kvalitetskontroll
Utskeppning från Kina
Leverans till Kund