Konsulttjänster inom Produktion

Genom vår långa erfarenhet av jobb inom produktion erbjuder vi våra kunder olika lösningar som i slutändan effektiviserar produktionen, sänker kostnaderna och ökar marginalerna. Det är framförallt följande tjänster som vi erbjuder:

 • Produktionsoptimering: LEAN, ständiga förbättringar, 5S, värdeflödesanalys, förebyggande underhåll, m.m.
 • Produktionsanpassning av produkter: Utvärdering av nuvarande konstruktion och metod – nytt designförslag, ny produktionsmetod och kostnadskalkyl för den nya produkten.
 • Kvalitetsförbättringar: uppföljningssystem, dokumentation, underleverantörsutveckling m.m.
 • Leverantörssökning: att hitta rätt leverantörer till era behov av komponentförsörjning.
 • Certifieringsstöd (EN ISO 9001, 14 000): Dokumentation, system, projektledning.
 • Management: Ledarskap inom produktion.
 • Projektledning: Alla typer av projekt. Utvecklingsprojekt, upphandlingar, produkttester m.fl.

Konsulttjänster inom IT

Genom varumärket IT-Works erbjuder vi IT-tjänster till små- och medelstora företag . Vi erbjuder den bästa lösningen utifrån kundens behov. Vi vill att kunden ska vara så bekymmersfri som möjligt i sin digitala arbetsmiljö. Konkret kan vi hjälpa till med bland annat:

 • Utveckling av programvara – både webbaserad och ”Desktop”-baserad
 • Dokumenthantering – scanning av stora volymer med OCR-tolkning och indexering av intressanta värden
 • Utbildning inom grundläggande datorhantering, specifika program med mera
 • Nätverk och hårdvara – både nytt samt rekonditionerat till förmånliga priser
 • Serverlösningar med Windows, Linux, *BSD

IT-Works Logo

Produktblad i pdf

I produktbladen hittar du nyttig information om vilka tjänster vi erbjuder inom produktionsutveckling och produktutveckling. Laddas ner här:

Produktblad – Konsulttjänster