Produktionsutveckling – Information

Optimera er Produktion
LEAN
5S
Värdeflödesanalys
Förebyggande Underhåll
Kontinuerliga Förbättringar
KvalitetsförbättringarUppföljningssystem
Dokumentation
Underleverantörsutveckling m.m.
Leverantörssökning
Hittar rätt leverantör till era behov av komponentförsörjning
Projektledning

Utvecklingsprojekt
Upphandlingar
Produkttester m.m.

Vi har över 35 års samlad erfarenhet av produktion och kan hjälpa våra kunder att optimera och effektivisera sin produktion i varje process. Vi kan även hjälpa till att hitta lämpliga leverantörer i Kina.