Produktutveckling – Information

Design
Optimera kundens design
CAD-hjälp
Framtagning av 3D-ritningar och prototyper
ProduktutvecklingHjälp i hela produktionsprocessen
Implementering av nya produktionsmetoder
Kostnadsanalyser
Kvalitetskontroller
Serietillverkning
Val av rätt material
Produktanpassning
Produktanpassning av nya produkter: Utvärdering av nuvarande konstruktion och metod
Produktion i KinaVi har personal på plats i Kina som kan både språk och kultur vilket underlättar arbetet med att producera en så bra produkt till ett så bra pris som möjligt. Vi hjälper även till att hitta och utvärdera nya tillverkare av kundens produkt då behov finns.

Vi kan ta hand om kundens hela behov av stöd och hjälp vid ett förverkligande av en produktidé. Från produktidé eller modell till prototyp/utfallsprov och till serieleverans.